de diëtist    

 

Ward Achten


                                                                       Tarieven

  Home

  Wie ben ik?

  Consultaties

  Voordrachten

  Projecten

  Tarieven

  Contact

 

 

 

 

 

 

 

Consultaties

Er bestaan momenteel voor standaard consultaties geen wettelijk vastgelegde tarieven. De Vlaamse Beroepsvereniging voor Diëtisten heeft daarom richttarieven opgesteld. Deze vindt u op de volgende link van VBVD: richttarieven.

Contacteer uw mutualiteit om meer te weten te komen over mogelijke terugbetaling van dieetconsultaties.

Voor raadplegingen binnen diabetespas en zorgtraject diabetes en/of chronische nierinsufficiëntie wordt er gebruik gemaakt van de wettelijk vastgelegde tarieven. Voor meer info over de tarieven en terugbetaling: zie bovenstaande link ivm richttarieven.

Mijn tarieven zijn vanaf april 2013 als volgt:

 Eerste consultatie

 € 50,0

Kennismakingsgesprek, anamnese, eerste advies.

 Tweede consultatie

 € 30,0

Eventueel opmaken dagschema, bespreken verdere opvolging, opmaak dossier.

 Volgende consultaties

 € 15,0

Verdere opvolging met advies en bijsturing.

 

Voordrachten

Voor voordrachten wordt er gerekend aan € 75,00 per uur. Opgelet: Afhankelijk van het soort voordracht, wordt ook het eventuele voorbereidingswerk meegeteld aan € 50,00 per uur.

Reisonkosten worden gerekend per km aan de richttarieven.

Neem gerust contact voor een vrijblijvende offerte.